Aflevering i basal HTML

Denne aflevering går ud på at lave et selvbeskrivende HTML dokument. Den dækker kapitlerne 5,6,7 og 8 i bogen

  1. Dokumentet skal indeholde de elementer der er listet nedenfor.
  2. For hvert element forventes at der er en beskrivelse af hvilken semantik(mening) elementet giver dets indhold.
  3. I tilfælde af at et element som standard er stylet på en speciel måde, forventes dette også beskrevet.
  4. Alle block-elementer skal have et id og skal være tilgængelige gennem ankre i toppen af dokumentet
I de fleste tilfælde kan beskrivelsen være indeholdt i selve elementet. I andre tilfælde må man lave lidt ekstra markup.
eksempel på selv-indeholdt beskrivelse:
div

Dette er et div element. Div-elementet er et fuldstændig generelt block element som kan bruges til at opdele(divide) siden i sektioner. Der er hverken styling eller semantik forbundet med elementet

hr

Her ses et hr element


Elementet laver normalt en horisontal streg over siden(horizontal rule). hr elementet bør ikke længere bruges udelukkende til styling, da man kan bruge css til det samme. Meningen i HTML5 er blevet omdefineret til "paragraph-level thematic break". På dansk kunne vi kalde det et temaskift på afsnitniveau.

Udover nedenstående elementer må I selvfølgelig bruge alle de elementer der skal til for at få lavet en god struktur på siden. Dokumentet er en aflevering men også et notedokument om alt det I har set og om noget af det I kan ind til videre.

Afleveringen afleveres på min mail inden tirsdag den 1. Oktober kl. 23:59 Dokumentet skal være i HTML5 og validere uden fejl og advarslerW3 validator

Følgende elementer skal indeholdes: